• صفحه اصلی
  • بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401072639770 بازدید : 4221 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط