• صفحه اصلی
  • ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401042538524 بازدید : 2497 صفحه: 1 - 23

نوع مقاله: پژوهشی