ا

 • احمدیان چاشمی.میثم ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) [ دوره6, شماره 28 - زمستان سال 1400]
 • اسلامی نژاد. زهرا بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی [ دوره8, شماره 33 - بهار سال 1402]
 • ایماندار.محمد تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]

ت

 • تات.امیرحسین مدل علی افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]

چ

 • چهارمحال.معصومه بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]

ح

 • حسینلو.سجاد تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]

ذ

 • ذکاوتی.حمیدرضا سازماندهی و استقرار روش های نوین مدیریتی در شرکت های صنعتی [ دوره8, شماره 36 - زمستان سال 1402]
 • ذکاوتی.حمیدرضا تحلیل اثرات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های صنعتی با تاثیر مدیریت منابع انسانی [ دوره8, شماره 36 - زمستان سال 1402]

ر

 • رئیسیان پروری.خدیجه بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 27 - پاییز سال 1400]

ز

 • زارع پور.مهدی (شناسایی و ارزیابی اتلافات سیستم تولیدی بر اساس تفکر تولید ناب با استفاده از ابزار نقشه برداری جریان ارزش (VSM) مطالعه موردی: شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران [ دوره7, شماره 29 - بهار سال 1401]

ص

 • صفرنیا.زینب (شناسایی و ارزیابی اتلافات سیستم تولیدی بر اساس تفکر تولید ناب با استفاده از ابزار نقشه برداری جریان ارزش (VSM) مطالعه موردی: شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران [ دوره7, شماره 29 - بهار سال 1401]

ف

 • فتاح.ناظم تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های رهبر (عملگرا، تحول گرا، بدون رهبری) [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]

ق

 • قاسمی.محمدرضا تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]

م

 • محمدزاده.فاطمه بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 27 - پاییز سال 1400]
 • محمدزاده.فاطمه بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]
 • محمدي.اکرم بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]

ی

 • یزدانی. مالک بررسی رابطه بین هوش رقابتی با رضایت مشتریان در نمایندگی های بیمه سامان استان کرمان [ دوره8, شماره 34 - تابستان سال 1402]