• صفحه اصلی
  • بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402042643297 بازدید : 1285 صفحه: 1 - 17

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط